DESPRE NOI

Societatea comercială ROZLIN import-export srl își are sediul și punctul de lucru în loc. Strejnic, str. Principală, nr. 116 jud. Prahova, România.

Poartă tradiția, experiența și profesionalismul desfășurării activității de producție și servicii din 1990, începând cu lucrări de proiectare în construcții de mașini, proiectare de instalații electrice pentru linii tehnologice, producerea, montajul și service pentru linii tehnologice automatizate pe teritoriul din R.Cehă(Cz) și Slovacia (Sk). începând cu anul 2001 activitatea se transferă la ROZLIN import-export srl, cuprinzând domenii de activitate de bază în domeniul tipografiei, aparate de stingere incendiu pentru aviație și în totalitate ce aparține de prevenire și stingerea incendiului la obiective civile.

Desfășoară activitate pentru beneficiari interni și externi și poartă legătură de cooperare tehnică cu firme străine din domeniu. Lucrările și serviciile prestate de către societatea noastră poartă siglă calității și conformității cu standardele în vigoare.

Manager firmă, Ing. SOARE Gheorghe