Colaborări externe

Societatea comercială Rozlin import-export srl colaborează cu firme din România cât şi cu cele din Europa pe domenii de interes comun.
Reprezintă firma ESTO–Cheb din R. Cehă în România (www.esto.cz) în domeniul stingătoarelor pentru aviaţie, stingătoarelor cu haloni, în recuperarea buteliilor cu substanţe halogene(freonilor) şi reciclarea lor.
Colaborează cu firma KIDDE Deugra, Germania în domeniul aparatelor şi echipamentelor de stingere a incendiilor pentru tehnica militară, compatibile standardelor NATO.
Colaborează cu firma SCHRACK SECONET în domeniul sistmelor de securitate la incendiu, detectie si alarmare.
De mulţi ani colaborează cu firme ca: ZLIN Aircraft, LOM-Praga din R. Cehă şi cu Aeroclubul României.